ĐẾM THỜI GIAN

Tài nguyên dạy học

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • LIÊN KẾT CÁC BÁO

  BÁO MỚI

  Lời hay ý đẹp

  Du lịch Việt Nam

  Chuyên đề bồi dưỡng HSG Toán 5

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn: sưu tầm
  Người gửi: Ngô Tùng Toại (trang riêng)
  Ngày gửi: 18h:40' 17-04-2012
  Dung lượng: 2.1 MB
  Số lượt tải: 739
  Số lượt thích: 0 người
  Phần một
  số và chữ số
  I. Kiến thức cần ghi nhớ
  1. Dùng 10 chữ số để viết số là: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ,9.
  2. Có 10 số có 1 chữ số: (Từ số 0 đến số 9)
  Có 90 số có 2 chữ số: (từ số 10 đến số 99)
  Có 900 số có 3 chữ số: (từ số 100 đến 999)

  3. Số tự nhiên nhỏ nhất là số 0. Không có số tự nhiên lớn nhất.
  4. Hai số tự nhiên liên tiếp hơn (kém) nhau 1 đơn vị.
  5. Các số có chữ số tận cùng là 0, 2, 4, 6, 8 gọi là số chẵn. Hai số chẵn liên tiếp hơn (kém) nhau 2 đơn vị.
  6. Các số có chữ số tận cùng là 1, 3, 5, 7, 9 gọi là số lẻ. Hai số lẻ liên tiếp hơn (kém) nhau 2 đơn vị.
  II. Bài tập
  Bài 1: Cho 4 chữ số 2, 3, 4, 6.
  a) Có bao nhiêu số có 3 chữ số khác nhau được viết từ 4 chữ số trên? Đó là những số nào?
  b) Có bao nhiêu số có 4 chữ số khác nhau được viết từ 4 chữ số trên? Hãy viết tất cả các số đó?
  Bài giải
  Lập bảng sau ta được:
  Hàng trăm
  Hàng chục
  Hàng đơn vị
  Viết được số
  
  2
  3
  4
  234
  
  2
  3
  6
  236
  
  2
  4
  3
  243
  
  2
  4
  6
  246
  
  2
  6
  3
  263
  
  2
  6
  4
  264
  
  
  Nhận xét: Mỗi chữ số từ 4 chữ số trên ở vị trí hàng trăm ta lập được 6 số có 3 chữ số khác nhau. Vởy có tất cả các số có 3 chữ số khác nhau là: 6 x 4 = 24 (số).

  Tương tự phần (a) ta lập được: 4 x 6 = 24 ( số)
  Các số đó là: 2346; 2364; 2436 ; 2463; 2643; 2634; 3246; 3264; 3426; 3462; 3624; 3642; 4236; 4263; 4326; 4362; 4623; 4632; 6243;6234; 6432; 6423.

  Bài 2: Cho 4 chữ số 0, 3, 6, 9.
  a) Có bao nhiêu số có 3 chữ số được viết từ 4 chữ số trên?
  b) Tìm số lớn nhất và số bé nhất có 4 chữ số khác nhau được viết từ 4 chữ số trên?
  Bài 3: a) Hãy viết tất cả các số tự nhiên có 3 chữ số mà tổng các chữ số của nó bằng 3?
  b) Hãy viết tất cả các số tự nhiên có 4 chữ số mà tổng các chữ số của nó bằng 4?

  Bài 4: Cho 5 chữ số 0, 1, 2, 3, 4.
  a) Có thể viết được bao nhiêu số có 4 chữ số từ 5 chữ số đã cho? Trong các số viết được có bao nhiêu số chẵn?
  b) Tìm số chẵn lớn nhất, số lẻ nhỏ nhất có 4 chữ số khác nhau được viết từ 5 chữ số đó?

  Bài 5: Có bao nhiêu số có 4 chữ số mà trong đó không có 2 chữ số nào giống nhau ở mỗi số?

  Bài 6: Cho 3 chữ số 1, 2, 3. Hãy viết tất cả các số có 3 chữ số khác nhau từ 3 chữ số đã cho, rồi tính tổng các số vừa viết được.

  Bài 7: Cho các chữ số 5, 7, 8.
  a) Hãy viết tất cả các số có 3 chữ số khác nhau từ các chữ số đã cho.
  b) Tính nhanh tổng các số vừa viết được.
  Bài 8: Cho số 1960. Số này sẽ thay đổi như thế nào? Hãy giải thích
   
  Gửi ý kiến

  Hội thi ẩm thực 8/3/2013